פלינדרום

פָּלִינְדְרוֹם הוא מילה, מספר, משפט או כל רצף סמלים אחר שניתן לקרוא משני הכיוונים, משמאל לימין ומימין לשמאל ללא שינוי בתוצאה. מקור המילה הוא יווני: πάλιν (פַּ‏‏‏לִין - שוב, הפוך) וδρóμος (דרוֹ‏מוּ‏ס - כיוון).

השם נתן למשל הוא שם פלינדרומי, וכן המילים זוז, הסוסה, היפהפיה. המילים הפלינדרומיות הארוכות ביותר בשפה העברית שיש להן משמעות הן "ולכשתשכלו", "מכיתותיכם". המילה הפלינדרומית הארוכה ביותר בלועזית הנכתבת בעברית היא "טריומוירט" (שלטון של שלושה אנשים ברומא העתיקה).

לפלינדרומים אין ערך לשוני, והם נועדו בעיקר לשעשועי לשון, ומהווים נושא לחידונים וחידודי לשון.


פלינדרומים בעברית

שלושה דורות בתנ"ך הנושאים שמות פלינדרומיים: ישי, דוד, נתן (ישי היה אבי דוד ונתן אחד מבניו).

המילה הפלינדרומית הארוכה ביותר בתנ"ך היא "לאיתיאל", המופיעה בספר משלי פרק ל, ועל שמה קרא רבי יהודה אלחריזי לספרו "מחברות איתיאל". שם אחת המחברות הוא "מחברת האותיות המתהפכות", שכל כולה פלינדרומים.

צירוף של שם פרטי ושם משפחה היוצרים יחד פלינדרום, הוא "נועם שמעון", וכך גם שמו של התשבצאי נדיב אבידן.

מספר דוגמאות בלשון החדשה למשפטים פלינדרומיים:

תור הזהב של יהדות ספרד הצטיין במשוררים ואשפי כתיבה, שהוציאו בין היתר פנינים פלינדרומיות. הנה דוגמאות של פלינדרומים מאת ר' אברהם אבן עזרא:
"אבי אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא".
"דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב אליכם כי בא מועד".
המשפט הבא, יסודו בפסק הלכה על שאלה באשר לדבורה שנכנסה לתוך דבש, והאם הדבש כשר למאכל:

"פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף". (המשמעות: כיוון שהדבש מרוכז הוא מעכל את הדבורה). בנוסף, משפט זה הינו גם רקורסיה לשונית וגם אקרוסטיכון.

המשפט האחרון הוא פלינדרום שניתן לסדר את מילותיו בטור ואז לקרוא אותו בכל הכיוונים - מימין-מעלה לשמאל-מטה או להפך, כדלהלן:

  פ ר ש נ ו
  ר ע ב ת ן
  ש ב ד ב ש
  נ ת ב ע ר
  ו נ ש ר ף

עוד משפט שכזה:

  ח מ ש נ ו
  מ י מ ו ן
  ש מ ש מ ש
  נ ו מ י ם
  ו נ ש מ ח

במשמעות: תן לנו (חמשנו) את אותו העושר (מימון) שנתת לאלו (שמשמש) שיכולים לישון בשקט (נומים) ונהיה מרוצים (ונשמח)

ישנו פלינדרום נוסף בעברית בן 248 מילים, פלינדרום זה נכתב כהספד על הרש"ר הירש, על ידי בנו הרב יהודה הירש:

הרועים וקראים בשם המה מתי אל, מצקם, לתום העלב לטב ומשגב ומעז, אף כי אפר יותך מצחם, לא תבטל זכותם, תעל תחן לחיש נצר חקיו תומך הוא דוד, מי כאלם נחלש הדוה יחבש, צמח מישי לעין כל יבא וינוד אל מעון ישית מתחת : אז יתודע בתך המחנה יפי תואר אנשי חיל, כרובי בקע ים, ונטעי רוח ספרך ה' מסיני וחורב, פחד מינים, והתאר קבר שרי ה', יתנו יקר לאפרן ושמש נרם ירום : יבא יראה ויזרח שכנת יה לעם נוצר למענם : מליציו הנה דע הביטה חיש משיח ! ידעתי ראש וראשן הלא הורי העד במי בער בל יכשל, תם בא בעשר אשדת יאשדו, מכח ברקי חרטו כלה חשך וצלמות, ידע להניב רוח לו, מלתו לבת אש מתחת צבורו ייחם, שונא לרמיה, נועם עטו לטוב יוקח רפוי לב, בל יופר חק ויבוטל, וטעם עון הימר לאנוש : מחייו רובץ תחת משא תבל ותלמו לחורב ינהל עד יתום לץ, וכשח הלך וטרח יקרב חכם, ודשאי תדשא רשע באבם תלש, כי לב רעבים בדעה ירוה : אלה נשארו שארית עד יחיש משיח, הטיב ה' עד הנה ויצילם מן עמל ! רצון מעלה יתן כשחר זיו הארי אבי מורי מרן שמשון רפאל רק יונתי "הירש רב" קראתהו, מינים דחף, ברוחו יניסם, ה' כרפס חור יעטנו, מיעקב יבורך ! לי חיש נא ראות יפי הנחמה ! כתב עדותי זאת חתמתי שי נועם לאדוני ואבי, לכן יעל ישים חמץ שבח יהודה שלחן מלאכים, דוד אוה כמותו יקח רצן שיח לנחת לעת מתו כ"ז לטבת : אל מחץ מכתו ירפא יכפא זעמו, בגשם ובטל בלע המות, למקצם לא יתמהמה, משבם יאר קומי עורה![1][2]


פלינדרומים בשפות אחרות

גם את הפלינדרום Sator Arepo tenet opera rotas ניתן לסדר בצורת אקרוסטיכון ולקבל תוצאה זהה בכל הצדדים
גם את הפלינדרום "Sator Arepo tenet opera rotas" ניתן לסדר בצורת אקרוסטיכון ולקבל תוצאה זהה בכל הצדדים

אנגלית:

גרמנית: בלטינית קיים פלינדרום בעל אופי דומה לזה של "פרשנו רעבתן...": Sator Arepo tenet opera rotas.

פלינדרום זה נמצא כגרפיטי שנרשם על קיר בפומפיי בשנת 79 והוא ככל הנראה הפלינדרום העתיק בעולם הידוע כיום.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

בפינית קיים פלינדרום שפירושו "מוכר סבון" והוא נכנס לספר השיאים של גינס בתור המילה הפלינדרומית הארוכה ביותר שקיימת. מילה זו היא "Saippuakivikauppias" בעלת 19 האותיות.


סוגי פלינדרומים


סימטריה באותיות

סוג הפלינדרומים הנפוץ ביותר הו סימטריים באותיות בודדות. כמו "מילים", "לבלבל" או "איש זריז זירז שיא".


סימטריה במילים

ישנם פלינדרומים שבמקום סימטריה בסמלים בודדים, סימטריים במילים שלמות. כגון "נחסם המעבר דרך הרחוב: דרך המעבר - נחסם". ישנם סיפורים המשתמשים בפלינדרום מילים כאמצעי אמנותי, למשל הסיפור "פרופסור ג'ונס"[3] מאת סופר המדע בדיוני פרדריק בראון.


סימטריה של סמלים ומילים

פלינדרומים אלו מורכבים ממילים שהן פלינדרומיות בפני עצמן. פלינדרומים מסוג זה מאוד נדירים, בעברית לפחות, כנראה בגלל שקשה להמציא כאלו.


פלינדרומים מספריים

אלו מספרים שסדר ספרותיהם סימטרי. לדוגמה:

וכו'.

קיימים גם שעשועים בפלינדרומים במתמטיקה לדוגמה:

נתון המספר 1,356. הפכו את סדר ספרותיו וחברו את המספר שקיבלתם למספר הנתון. התוצאה שקיבלתם היא מספר פלינדרומי.


פלינדרומים תאריכיים

הזמן 20 בפברואר 2002, שעה שמונה ושתי דקות בערב, נרשם בצורה 20:02 20.02.2002 - פלינדרום תאריכי.


ראו גם


לקריאה נוספת


הערות שוליים

  1. ^ההספד נדפס ב"חורב" להרש"ר הירש, שנת הדפסה: תרנ"ג.
  2. ^[קישור לעמוד ההספד בספר באתר היברובוקסכאן]
  3. ^הסיפור "פרופסור ג'ונס" באתר האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, בתירגומו של עמנואל לוטם


קישורים חיצוניים

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: פלינדרום
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: פלינדרום