קורפוס הארץ (HaAretz)

קורפוס הארץ מכיל ידיעות ומאמרים מעיתון הארץ מהשנים 1990-91.

חלק קטן מקורפוס זה תויג ידנית בניתוח מורפולוגי בבנק העצים.> ראו את כל הקורפוסים...
> ראו סטנדרטים לייצוג קורפוסים...