בנק עצים

בנק העצים גרסה 2.0 כולל 6500 משפטים של ידיעות מעיתון מקורפוס הארץ, עם סימון מלא של חלוקת מילים וניתוח מורפולוגי תחבירי. תכוניות מורפולוגיות שאינן רלוונטיות באופן ישיר לניתוח תחבירי, כגון שורשים, בניינים ומשקלים, אינן מנותחות .בנק עצים 2.0


בנק עצים 1.0


פרסומים עיקריים


תודות

הרשאות

משאב זה חופשי לשימוש. כל פרסום מדעי הנובע משימוש בקורפוס זה צריך להתייחס אליו כאל "בנק העצים של מיל"ה (MILA Hebrew Treebank)", ולצטט את המאמר הבא:

Khalil Sima'an, Alon Itai, Yoad Winter, Alon Altman and Noa Nativ. "Building a Tree-Bank of Modern Hebrew Text." Traitment Automatique des Langues, 42, 347-380. 2001. [BibTeX]

> ראו את כל הקורפוסים...
> ראו סטנדרטים לייצוג קורפוסים...